Ne postoji čovek na ovoj planeti kome zdravlje nije najveća želja. U svojoj knjizi “Bez zdravlja ništa ne vredi” već sam govorio o presnoj hrani koja je čoveku predodređena i uslov je zdravlja i dugovečnosti. Zapravo za dugovečnost i zdravlje ne postoji nikakva tajna formula. Sve je tako jednostavno i na dohvat ruke. Prirodna ishrana presnom hranom, umerenost u jelu i piću, pogled na život sa vedrije strane, garancija su za dug i zdrav život.

 

U praksi se gladovanje od 42 dana pokazalo kao optimalna dužina trajanja terapije. Moje iskustvo samo potvrduje ovaj, već odavno oprobani, provereni i najjednostavniji metod isceljenja. Suština terapije je uzdržati se 6 nedelja od uzimanja čvrste hrane i sa verom u Boga i ozdravljenje, dozvoliti da se aktivira unutrašnja sila organizma koju svi mi posedujemo. Zahvaljujući odličnoj kombinaciji čajnih mesavina, tinktura i soka od pšenične trave nastace proces izlučivanja toksina. U daljem toku podstice se rad bubrega, pročišcava krv, upale se smiruju, a poremećaj disanja ćelija se otklanja. Za vreme trajanja terapije organizam obično izgubi do 15 kg težine, što ne dovodi ni do kakvog psihofizickog poremećaja, vec naprotiv, telo postaje vitalnije, pokretljivije, a mentalna i radna sposobnost se povećavaju, pa ovu terapiju možemo sprovoditi i preventivno. “Totalna terapija” okrepljujuće deluje na organizam, poboljšava krvnu sliku, stabilizuje krvni pritisak, reguliše šećer u krvi, blagotvorno deluje na bolesti zglobova, ali je i najefikasniji način mršavljenja. Ukoliko se sprovodi u preventivne svrhe i u cilju mršavljenja, ne treba da traje duže od 21 dan.

TOTALNA TERAPIJA

Ne postoji čovek na ovoj planeti kome zdravlje nije najveća želja. U svojoj knjizi “Bez zdravlja ništa ne vredi” vec’ sam govorio o presnoj hrani koja je čoveku predodredjena i uslov je zdravlja i dugovečnosti. Zapravo za dugovečnost i zdravlje ne postoji nikakva tajna formula. Sve je tako jednostavno i na dohvat ruke. Prirodna ishrana presnom hranom, umerenost u jelu i piću, pogled na život sa vedrije strane, garancija su za dug i zdrav život. Nažalost, sa urbanim tempom života, osnovna životna načela brzo su pala u zaborav. Urbani način života, industrijska i veštačka hrana, prevelika zagadjenost doveli su do stvaranja mnogih modernih bolesti pred kojima je, nažalost, savremena medicina još uvek nemoćna. Nepravilna ishrana sa visokim procentom masnoće životinjskog porekla, pušenje, nedostatak čistog vazduha i stres uzročnici su mnogih bolesti. Naročito su maligne bolesti u porastu.

Gladovanje je čoveku najstarija poznata terapeutska metoda. Pre pojave veštine lečenja čovek se instiktivno uzdržavao od hrane dok mu se zdravlje ne bi poboljšalo. Gladovanje se koristilo kroz istoriju, pa i danas, ne samo u terapeutske svrhe lečenja, nego u cilju podmladjivanja i regeneracije organizma. Ono je najdelotvorniji način pročišćavanja tela od nagomilanih otpadaka. Kroz istoriju medicine gladovanje se smatralo najpouzdanijim lekovitim i podmladjujućim sredstvom. Otac medicine, Hipokrat, je i sam preporuc(ivao gladovanje protiv bolesti, kao i Galen i Paracelzus. Mnogi mislioci poput Platona i Sokrata tako?e su ga upražnjavali radi postizanja vec’e mentalne i fizičke sposobnosti. Suprotno uobičajenom verovanju, organizam ne biva oslabljen ili iscrpljen, već suprotno – zdravstveno stanje biće poboljšano, a fizički i mentalni kapaciteti povećani i organizam podmladjen. Dolaskom moderne medicine i hemijskih lekova, ovaj od davnina poznat metod je pao u zaborav, pa se na njega danas gleda vrlo podozrivo. Srećom, ljudi se ponovo okreću prirodi, a samim tim i naučnici kreću u istraživanje ovog metoda, pa se i u Evropi i Americi javljaju klinike, koje ga uspešno sprovode u cilju lečenja i prevencije bolesti. Svaku ćeliju organizma treba nahraniti kiseonikom i hranljivim materijama. Usled nedostatka hranljivih materija, usporenog metabolizma, static(nog nac(ina života, nedostatka svežeg vazduha, stresa, prekomernog unošenja aditiva i konzervansa kroz ishranu, nedostatka fizičke aktivnosti, ćelije nemaju potrebnu hranu, počinje njihovo propadanje i degeneracija, kao i proces taloženja otrova u organizmu. Tako neotporan organizam napadaju razne bolesti. Ukoliko c’elije propadaju brže nego što se izgra?uju nove ubrzava se i proces starenja. Uzdržavanjem od hrane moguće je ozdraviti i podmladiti organizam, a objašnjenje je vrlo logično: za vreme gladovanja organizam ne dobija c(vrstu hranu, naroc(ito proteine i masti pa c’e u procesu autolize ili samoprobave poc(eti da koristi sopstvene rezerve i to uvek istim redosledom. Tu i leži tajna delotvornosti gladovanja: organizam c’e prvo “pojesti” ćelije koje su bolesne, oštećene i stare. Za vreme gladovanja organizam će se hraniti najlošijim materijama, kao što su tumori, apscesi, oštec’ena tkiva, masne naslage. Zdrava tkiva, vitalni organi i žlezde potpuno su poštedjeni ovog procesa. Ujedno se u toku gladovanja podstiče izgradnja novih c’elija. Uz pomoć jetre, bubrega, pluća i kože mnoštvo nagomilanih otrova se izbacuje iz organizma. Gladovanjem pomoću čajeva i tinktura, kada se ne unosi čvrsta hrana, telo će izgoreti sve manje vredne proteine i masti. Sokovi se apsorbuju neposredno u krvotok bez uobičajenog procesa varenja. Terapiju gladovanjem je tridesetih godina prošlog veka primenjivao dr Oto Buhinger i prema njegovom iskustvu ona predstavlja jedini put ozdravljenja. Ovu terapiju je austrijski iscelitelj Rudolf Brojs kroz svoju praksu usavršio i prilagodio današnjem načinu života. Pod imenom “totalna terapija” danas se sprovodi na mnogim klinikama u svetu, iako nije priznata od strane zvanične medicine. (Ne sme se zaboraviti niti podceniti podatak objavljen 1986. godine da je ovom terapijom izlec(eno preko 40 000 obolelih od raka i drugih bolesti). Iskustvo onih koji su primenili ovu terapiju ukazuje na mogućnost lečenja obolelih od raka i drugih opakih bolesti, ukoliko pokažu veru, hrabrost i snagu da je u potpunosti sprovedu. Suština ove terapije je gladovanje uz upotrebu c(ajeva, tinktura i odgovarajućeg soka u trajanju od 42 dana. Kod bolesnika koji su prethodno bili lečeni medicinskim metodama, koji su primali zračenja i snažne citostatike – imunitet biva oslabljen i oštecćen. U tom slučaju treba najpre ojačati organizam i vratiti imunitet pa tek onda primeniti terapiju. Rak i slične bolesti mogu se uništiti jedino izgladnjivanjem, a ako se tome doda i jaka vera u Boga, uspeh je neminovan. Za sve vreme gladovanja, ma koliko ono trajalo, ne smete da se pasivizirate. Nastavite sa svojim redovnim fizic(kim aktivnostima, aktivno šetajte ili lagano radite telesne vežbe. U poslednje vreme se sve više i zvanična medicina bavi prouc(avanjem fenomena gladovanja i njegovim blagotvornim delovanjem na ceo ljudski organizam. To studiozno rade uglavnom naučno-medicinski instituti u Evropi, kao što je institut “Karolinska” u Švedskoj pod nadzorom dr Reizensteina i dr Kellberga. Medju zastupnicima ideje gladovanja kao metoda lečenja nalazi se i nobelovac dr Ragnar Berg koji kaže da je i sam nekoliko puta gladovao, zatim dr Verner Zabel, dr Buchinger i mnogi drugi. Medj najpoznatije pobornike terapije gladovanja u cilju lec(enja raka i drugih opakih bolesti spada legendarni Rudolf Brojs iz Bludenza u Austriji. Radi se o poznatom narodnom lekaru koji se preko 40 godina izuzetno uspešno bavio ovom metodom. Ništa u životu nije slučajno, pa ni to da sam igrom sudbine živeo i radio 26 godina u istom gradu (Bludenz – Austrija) kao i legendarni iscelitelj Brojs. Danas, posle višegodišnjeg iskustva, kao istomišljenik Rudolfa Brojsa mogu slobodno rec’i da je u izlec(enju raka i drugih bolesti metod “gladovanja” opravdan, iako nije priznat od strane medicinske nauke. Ukoliko želite da primenite terapiju gladovanja na jednu ili više nedelja, Vi odluc(ujete svojevoljno, što je i Vaše ustavno pravo. Autor i izdavac( ne preuzimaju nikakvu odgovornost.
Sok od pšenične trave
Kada se kaže “gladovanje”, uglavnom se misli na “totalnu terapiju” po Brojsu, koja je po meni apsolutno ispravna i davno oprobana. Poznato je da se uz upotrebu širokog spektra c(ajeva pije i Brojsov koktel sok od povrc’a. Me?utim, moje višegodišnje iskustvo je pokazalo da je kod raka i drugih opakih bolesti neuporedivo bolje i efikasnije ovu terapiju sprovesti uz upotrebu soka od pšenic(ne trave umesto soka od povrc’a, što je i nauc(no dokazano. To potvr?uje delo “Presna hrana i rak” koje je objavio dr Robinson 1984. godine, sa spektakularnim saznanjem:
Gladovanje kao metod lečenja
Izraz rak-rana narod vrlo često koristi kao sinonim za nepremostivo, nepobedivo ili veoma teško stanje. Međutim, govoreći o raku kao bolesti savremenog doba, tačna je samo poslednja tvrdnja, da je to veoma teško, ali ne nužno nepremostivo ili nepobedivo stanje. Zapravo, prvi korak u borbi protiv ove opake bolesti je pobediti samog sebe, odnosno pobediti sopstveni strah koji normalno nastaje posle prvog saznanja da se ova bolest uvukla u organizam, ali i pobediti zabludu da je shodno tome kraj neminovan.Nakon toga naoružajte se upornošću koja će Vam biti neophodna i pročitajte sledeće redove. Pri tome imajte u vidu da autor ovih redova nema nameru da Vam preporuči da u potpunosti zanemarite odlazak kod sopstvenog lekara ili da u potpunosti zanemarite njegove savete.Savremena medicinska saznanja, nažalost, još uvek nisu u stanju da pruže složenu hemijsku formulu u vidu tableta, injekcija ili nečeg sličnog, koja bi izvesno lečila od raka. To što Vam predlažem nije nikakav čudotvorni lek već snaga Vašeg sopstvenog organizma.Ljudski organizam je tako “ukomponovan” da čovek u slučaju bolesnog stanja nagonski gubi apetit i bitno manje jede, odnosno gladuje dok takvo stanje traje. Životinje se ponašaju potpuno isto.Kroz celu istoriju čovečanstva gladovanje se smatralo vrlo bitnim metodom lečenja. Neki su čak govorili i o “unutrašnjem lekaru” koji se nalazi u svakom organizmu.Danas skoro niko ne spori činjenicu da se gladovanjem pospešuje izbacivanje štetnih supstanci iz organizma. Gladovanjem se prekida hranjenje tumora, a da se istovremeno u organizmu bude sopstvene, unutrašnje snage koje ga pročišćavaju i revitalizuju.Budite sigurni, iskustvo je to pokazalo, da na taj način nećete oslabiti organizam, već naprotiv, uz pomoć čajeva, tinktura i soka od pšenične trave probudićete u njemu do tada skrivenu snagu kako biste izašli na kraj sa bolesnim stanjem.
U toku terapije gladovanjem telo će koristiti vlastita rezervna tkiva. Doći će do “samosagorevanja” tkiva, ali ne bilo kojim redom, već će telo sagoreti prvo stara, bolesna i mrtva tkiva. Zapravo, organizam će se hraniti masnim naslagama, tumorima i oštećenim tkivima.Možda zvuči čudno, ali je definitivno utvrđeno da se istovremeno pospešuje izgradnja novih, zdravih tkiva. Ovo je zbog toga što se proteini u ljudskom organizmu i druge materije razgrađuju i nanovo izgrađuju, prelazeći iz jednog stanja u drugo.Za vreme gladovanja pomoću soka od pšenične trave i čajnih mešavina itekako se stimuliše izbacivanje štetnih materija. Količina ovih materija u mokraći je mnogostruko veća od uobičajene.Gladovanje pruža i pravu relaksaciju probavnim i drugim organima. Posle njega probava je neuporedivo bolja.Jednom rečju, gladovanje uz istovremenu upotrebu soka od pšenične trave povoljno utiče na kompletan organizam. Tumor se smanjuje ili nestaje, krvni pritisak se normalizuje, poboljšava se rad jetre, bubrega, srca, pluća i svih drugih organa. Pri tome ne treba prenebregnuti ni mršavljenje u estetskom smislu reči, jer nema pouzdanijeg i zdravijeg načina mršavljenja, bez upotrebe štetnih i skupih preparata kojih ima u ogromnom broju.Sve to skupa se povoljno odražava kako na fizičku, tako i na psihičku stabilnost ličnosti.Skeptici bi rekli da višednevno gladovanje može ugroziti vitalne funkcije organizma. Ovo jednostavno nije tačno. Iskustvo je pokazalo da gladovanje od četrdeset i više dana, uz upotrebu čajeva i soka od pšenične trave, ne ostavlja nikakve štetne posledice po organizam, već prouzrokuje potpuno suprotan efekat.Dodajmo da ako se boluje od kancera, kardio-vaskularnih ili neke druge teške bolesti, neophodan je nadzor lekara. Ovo je bitno, pogotovo ako postoji bilo kakva sumnja u pogledu ove metode ili ako gladovanje traje više od dvadeset jedan dan.Inače, gladovanje od četrnaest dana dva puta godišnje iskreno preporučujem kao potpuno bezopasno i zdravim osobama u cilju regeneracije kompletnog organizma.
“Totalnom terapijom” u borbi protiv bolesti
U praksi se gladovanje od 42 dana pokazalo kao optimalna dužina trajanja terapije.Moje iskustvo mi samo potvrđuje ovaj, već odavno oprobani, provereni i najjednostavniji metod isceljenja.Suština terapije je uzdržati se 6 nedelja od uzimanja čvrste hrane i sa verom u Boga i ozdravljenje, dozvoliti da se aktivira unutrašnja sila organizma koju svi mi posedujemo.Zahvaljujući odličnoj kombinaciji čajnih mešavina, tinktura i soka od pšenične trave nastaće proces izlučivanja toksina.U daljem toku podstiče se rad bubrega, prečišćava krv, upale se smiruju, a poremećaj disanja ćelija se otklanja.Za vreme trajanja terapije organizam obično izgubi do 15 kg težine, što ne dovodi ni do kakvog psihofizičkog poremećaja, već naprotiv, telo postaje vitalnije, pokretljivije, a mentalna i radna sposobnost se povećavaju, pa ovu terapiju možemo sprovoditi i preventivno.”Totalna terapija” okrepljujuće deluje na organizam, poboljšava krvnu sliku, blagotvorno deluje na bolesti zglobova, ali je i najefikasniji način mršavljenja.Ukoliko se sprovodi u preventivne svrhe i u cilju mršavljenja, ne treba da traje duže od 21 dan.Znajte da niste prvi koji primenjuje ovu terapiju. Milioni ljudi su to učinili pre vas.Uveren sam da ćete biti iznenađeni čudesnim zdravstvenim i podmlađujućim delovanjem gladovanja.
U prilog “totalnoj terapiji”
Do sada je u svetu potrošeno više desetina hiljada milijardi američkih dolara za razna istraživanja bolesti raka. Time se bavi bezbroj naučno-istraživačkih ekipa sa instituta, ali nažalost, bez nekog posebnog rezultata. Ono do čega se došlo jesu zračenja, hemoterapija, masovna upotreba citostatika ili hirurško odstranjivanje bolesnog tkiva. Ništa od toga nije zadovoljavajuće. Hirurškom intervencijom se odstranjuje deo bolesnog organa ili ceo organ, što znači da ne može da mu se vrati prvobitno, zdravo funkcionisanje, a često dolazi i do pravog sakaćenja. U ostalim slučajevima dolazi do uništavanja imuno sistema kompletnog organizma, te tako bolesnik ne samo da nije izlečen, već je podložniji novim bolestima. “Totalna terapija” kao alternativa ovome je neuporedivo bolji i efikasniji način borbe protiv raka. Ne samo da dovodi do izlečenja, već nema nikakvih neželjenih posledica po imuni sistem organizma, vraća osnovnu funkciju obolelog organa, po okončanju lečenja ne pravi nove invalide i neuporedivo manje košta.Bez velikih i nepotrebnih reči, o ovome svedoče na desetine hiljada izlečenih.
Zašto?
I pacijenti i lekari često postavljaju jednostavno pitanje: zašto i pored velikih medicinskih dostignuća današnjice pojedine bolesti ostaju neizlečive godinama, pa i decenijama?Jedan od mogućih odgovora je prekomerna upotreba hemijskih zaštitnih i drugih sredstava.U poljoprivrednoj proizvodnji masovno se koriste hemijska sredstva za povećanje prinosa. Slična situacija je i u stočarstvu i živinarstvu. U prehrambenoj industriji takođe se koriste najrazličitije hemikalije u obliku aditiva, konzervansa, zaslađivača i slično. Naftalin u raznim oblicima se koristi kao insekticid, a u sebi sadrži jedan od najjačih otrova – arsenik. Ne smemo zaboraviti ni kozmetička hemijska sredstva čija upotreba često prelazi granicu razuma. Nerazumno trujemo sebe i svoju okolinu. Zaključak izvedite sami.
Primeri ishrane pre početka “totalne terapije”
I
Doručak: čaša soka od cvekle
Ručak: 2 supene kašike borovnice izmiksati u 1/4 l sojinog mleka
Večera: povrtna voda 1/4 l sa dodatkom 1 kafene kašike đumbira.
II
Doručak: čaša soka od ananasa i šargarepe 50/50
Ručak: čaša soka od cvekle
Večera: čaša pirinčane vode
III
Doručak: miksane klice u zelenom čaju
Ručak: skuvati jedan paradajz i izmiksati, začiniti đumbirom
Večera: čaša soka od cvekle
IV
Doručak: čaša soka od ananasa i šargarepe 50/50
Ručak: miksane klice u zelenom čaju 1/4 l
Večera: povrtna voda od suvog voća
V
Doručak: miksane klice u sojinom mleku
Ručak: supa od crnog luka sa kafenom kašikom đumbira
Večera: čaša soka od celera
VI
Doručak: čaša povrtne vode od svežeg voća
Ručak: sok od rotkve i celera 50/50
Večera: čaša soka od šargarepe
VII
Doručak: sok od čuvarkuće
Ručak: čaša povrtne vode od svežeg spanaća i brokolija
Večera: pirinčana voda
Napomena
* sok od pšenične trave treba uzimati najmanje jednu nedelju pre početka terapije, u toku terapije i nakon završetka “totalne terapije” 1 – 2 nedelje (dnevna doza do 150 ml);
* najmanje 3 dana pre početka “totalne terapije”, u večernjim satima, stavljati na bolna mesta obloge od đumbira ili gaveza i piti po 1 šolju čaja od sene (neposredno pre spavanja);
* ujutru i uveče raditi klistiranje;
* više puta u toku dana žvakati suncokretovo ulje (Knjiga “Bez zdravlja ništa ne vredi”, str. 53).
Maligna oboljenja u savremenom svetu su u porastu i sve više postaju problem br. 1. Kod većine ljudi rak nastaje zbog određenih sklonosti ka toj bolesti i višestrukih faktora kao što su: koncentracija čak i malih količina kancerogenih materija koje dospevaju u organizam putem hrane – razni konzervansi, visokim zagrevanjem hrane, industrijskom obradom…Nepravilna ishrana, ishrana sa visokim sadržajem masnoće životinjskog porekla, pušenje, nedostatak čistog vazduha, nedovoljna fizička aktivnost, stres i sl. su, ukratko, uzročnici nastanka opakih bolesti.
GDE JE BOLEST TU JE I LEK!
Pre i posle “totalne terapije”
Uvek insistiram na ličnoj odluci, ali za vreme trajanja “totalne terapije” ne preporučujem zračenje ili upotrebu injekcija. Smatram da o nameravanoj terapiji treba da obavestite i Vašeg lekara, kako ne biste došli u situaciju da budete proglašeni neposlušnim pacijentom. Osim toga, Vaše zdravstveno stanje biće praćeno u svakom trenutku, tako da će poboljšanja biti evidentna.
“Totalnu terapiju” ne preporučujem osobama odmah posle izvršene operacije. Od operacije mora da prođe najmanje 60 dana. U međuvremenu poželjno je povremeno piti sok od pšenične trave.Pre početka primene “totalne terapije” neophodno je pripremiti se psiho-fizički, ojačati organizam i podići imunitet. Što je ta priprema duža, primena ove terapije biće jednostavnija.Optimalna priprema traje 2-3 nedelje pre početka terapije i sastoji se od promene načina ishrane i postepenog smanjivanja unošenja čvrste hrane u organizam.Hrana treba da bude sveža, u presnom stanju bez kuvanja, prženja i barenja. To znači konzumirati sveže voće i povrće, kao i sveže ceđene sokove od pšenične trave, čuvarkuće (Sempervivum tectorum), cvekle, šargarepe, celera, rotkve…Dnevno jedan obrok treba da sadrži klijale žitarice, povrtnu vodu i riđuvelak.Vodu sa česme treba zameniti čajevima od nevena, koprive, nane, hajdučke trave.Boraviti što više na svežem vazduhu i kloniti se zatvorenog i zadimljenog prostora.U krugu porodice treba da vlada prijatna atmosfera, a ukućani treba da pruže maksimum pozitivne energije.Nakon završetka terapije (bilo da traje nedelju ili više dana), treba biti oprezan sa povratkom na čvrstu hranu.Nagli prelazak na čvrstu hranu može biti koban. Zato on traje onoliko dugo koliko je trajala terapija.Prvih dana po završetku terapije, unositi uglavnom tečnu hranu i to u razumnoj količini.
Primeri ishrane za prvu nedelju nakon “totalne terapije”:
I
Doručak: čašu jogurta razrediti sa prokuvanom vodom ili čajem i uzimati polako, gutljaj po gutljaj, tokom prepodneva.
Ručak: čaša soka od šargarepe.
Večera: šolja čaja od šipka zaslađenog kafenom kašikom malteksa (ječmeni slad).
II
Doručak: čašu razređenog jogurta izmiksati sa jednom supenom kašikom voća (jagoda, malina, kupina, ribizli).
Ručak: 2 dl bistre supe od povrća (brokoli, karfiol, šargarepa, celer…).
Večera: šolja pirinčane vode.
III
Doručak: 1 kašiku bilo kojih klica izmiksati u čaši soka od celera.
Ručak: 1/3 banane izmiksati u čaši sojinog mleka.
Večera: šolja kompota od šljiva (šljive ne jesti).
IV
Doručak: 1 supenu kašiku semenki suncokreta izmiksati u čaši soka od cvekle.
Ručak: skuvati jedan paradajz u 3 dl vode i izmiksati.
Večera: pire od jedne jabuke i kašiku klijale geršle
Postupak klistiranja
Kao posledica dugotrajne opstipacije (zatvora), naročito u nižim delovima creva i u debelom crevu, talože se otpadne materije koje vremenom otvrdnjavaju i smanjuju kanal kroz koji otpad prolazi, ali i postaju opasan izvor štetnih naslaga. Za vreme gladovanja se velike količine toksina oslobađaju i izbacuju u krvotok za eliminaciju putem bubrega ili kože.
Klistiranje u toku trajanja “totalne terapije” je neophodno i to više puta dnevno (najbolje ujutru i uveče), sve dok se creva ne očiste i ne poteče bistra voda.
“Totalna terapija” bez klistiranja može biti štetna po zdravlje.
Za postupak klistiranja neophodan je irigator (može se kupiti u apoteci) koji se puni sa 1/2 l mlakog čaja od kamilice ili podbela (Tussilago Farfara). Pre upotrebe, vrh irigatora namazati uljem, kleknuti na kolena glavom nadole, tako da se posuda drži 70 – 100 cm iznad anusa. Pre stavljanja brizgaljke u anus, pustite da iz creva isteče nekoliko kapi čaja da bi izašao vazduh. Dotok tečnosti se reguliše pritiskom na gumeno crevo prstima. Radi boljeg ispiranja, čaj zadržite neko vreme ležeći na krevetu.

Oblog od rastavića

Svake večeri pre spavanja, tokom cele terapije, obavezno je stavljati obloge od rastavića (equisentum arvense) duž celog kičmenog stuba, kao i na bolna mesta.
Priprema: 1/2 l proključale vode skloniti sa vatre, dodati jednu šaku rastavića i ostaviti da stoji 1 – 2 sata. Procediti i rastavić naneti na kičmeni stub koji je prethodno namazan kantarionovim uljem. Preko rastavića ređaju se ispresovani listovi svežeg kupusa koji su prethodno na kratko spušteni u vrelu vodu. Telo obmotati širokim zavojem ili lanenom tkaninom. Dobro se utopliti da ne bi došlo do prehlade i tako prenoćiti.
Tečnost u kojoj je stajao rastavić ne treba prosipati već koristiti za umivanje.
Način pripreme supe od luka
2 crna luka sa ljuspom, srednje veličine, iseći na krupnije komade i staviti u 1/2 l proključale vode da se kuva na tihoj vatri 5 – 6 minuta.
Skloniti sa vatre, po želji i ukusu dodati neki od začina (list žalfije, nane, timijana), poklopiti i ostaviti da stoji 20 – 30 minuta. Zatim procediti i koristiti samo bistru supu.
Dnevno ne uzimati više od 2 tanjira ove bistre supe, a maksimalno 10 supenih kašika odjednom.
Ovu supu nije obavezno uzimati.
Primena “Totalne terapije”
1) Čaj za bubrege dnevnu dozu podeliti na tri dela i piti ujutru kao prvo, u podne i uveče pre spavanja;
2) 20 – 30 minuta kasnije piti žalfijinu mešavinu, gutljaj po gutljaj (kao i sve druge čajeve);
3) Narednih 30 – 60 minuta uzeti sok od pšenične trave, 1 – 2 gutljaja. Ne treba gutati odmah, već dozvoliti da se prvo izmeša sa pljuvačkom, pa tek onda progutati;
4) Posle dvadesetak minuta uzeti 1 – 2 gutljaj čaja od zdravca;
5) 20 – 30 minuta kasnije popiti više gutljaja plućnog čaja;
6) Nakon 10 – 30 minuta uzeti čaj od nevena;
7) Narednih 30 – 60 minuta uzeti sok od pšenične trave, 1 – 2 gutljaja.
Posle tačke sedam početi od početka i tako u krug.

Veoma je važno uzimati čajeve gutljaj po gutljaj i što duže ih držati u ustima uz povremeno mućkanje kako bi se pomešali sa pljuvačkom, pa tek onda progutati. Isto važi i za sok od pšenične trave koji možete uzimati do 150 ml dnevno.
Ukupna dnevna doza čajeva i soka je oko 2l.

Za vreme “totalne terapije” ne treba remetiti uobičajeni tempo života. Nije potrebno nikakvo posebno mirovanje, naprotiv, što više šetnje u prirodi i laganih vežbi.
Ukoliko živite u urbanoj sredini, poželjnije je ako ste u prilici da ovu terapiju sprovedete u priridnom okruženju – banji ili planini na primer.
Moguće poteškoće tokom “totalne terapije”
Već sam pomenuo da početkom terapije treba prestati sa uzimanjem hemijskih medikamenata, jer za njima prestaje potreba. Osoba koja ne može naglo da prestane sa uzimanjem klasičnih lekova može, u dogovoru sa svojim lekarom, postepeno da ih smanjuje u pripremnom periodu, da bi ih do početka “totalne terapije” potpuno izbacila iz upotrebe. Dijabetičari mogu da nastave sa uzimanjem insulinske terapije dok god imaju potrebe za tim.
Ako nastanu teskoće:
* treba proveriti sve detalje oko pripremanja čajeva i redosleda uzimanja čajeva, soka i tinktura;
* osobu pod “totalnom terapijom” treba poštedeti stresa i okružiti je ljubavlju i pozitivnom energijom;
* treba proveriti da u kući nema otrova, kao što su naftalin, razni insekticidi i potpuno ukloniti sve osveživače prostorija i veštačke mirise;
* proveriti postojanje podzemnih voda;
* još jednom podsećam na važnost klistiranja par dan pre početka terapije i sve do njenog zadnjeg dana, više puta dnevno;
* kod opštih bolova piti dodatni čaj od jagorčevine (Primula veris) i to prema potrebi, do tri šolje na dan;
* u slučaju opšte slabosti za vreme terapije koristiti bistru supu od luka;
* kod nepodnošenja čajeva ili soka od pšenične trave (gađenja), uzeti dva puta dnevno tri do četiri kapi tinkture trave od srca (Potentilla tormentilla), nerazredjene na jezik;
* Kod oslabljenog srčanog mišića uzimati do tri puta dnevno po 20 – 40 kapi gloga (Puracantiba coccinea) i 30 – 40 kapi valerijane (Valeriana officinalis) dva puta dnevno;
* kod pojave limfnih otoka i zadebljanja limfnih čvorova, uzimati na dva sata po 10 kapi ehinacee, a uporedo stavljati obloge (vidi “oblog od rastavića”);
* kod bolova u nozi ili kuku, utrljavati kantarionovo ulje i mast od gaveza (Symphytum officinale).

“Totalna terapija” ostaje bez efekta ukoliko se uporedo sprovodi hemoterapija, koriste citostatici, injekcije, infuzije…
Tokom “totalne terapije” ne treba uzimati ni najlekovitiji prirodni proizvod.

Još nekoliko saveta…

Ako ste zainteresovani za ovu terapiju, bilo preventivno ili zbog bolesti, poslaću Vam kompletan program čajeva, tinktura i soka od pšenične trave. Na Vaše insistiranje dolazim lično bez obzira na udaljenost.
Ukoliko sami sprovodite ovu terapiju, recepturu za spravljanje čajnih mešavina i soka od povrća možete naći u Brojsovoj knjizi. Naročito treba voditi računa o kvalitetu bilja. Ono mora biti sa nezagađenog područja, propisno osušeno i pravilno skladirano. Ne treba koristiti staro i industrijski gajeno bilje.
Vaša pitanja i svoja iskustva šaljite poštom ili e-mail-om, rado ću Vam odgovoriti. Toplo Vam preporučujem svoju knjigu pod nazivom “Bez zdravlja ništa ne vredi”, koja će Vas uvesti u svet presne hrane i pravila prirode sa preko 100 recepata bez kuvanja.